Curs de lecţii la disciplina GESTURI ARTISTICE ÎN PROCESUL TEATRAL CONTEMPORAN

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Realitatea artistică curentă este indisolubilă de gestul artistic. Acest lucru își găsește reflecția în cursul Gesturi artistice în procesul teatral contemporan. El îmbogățește programa universitară a masteranzilor cu noi subiecte, concepte și termeni (cum ar fi teatrul alternativ, teatrul postdramatic), fără de care procesul de instruire ar fi azi unul valid. Cursul urmărește aventura artistică a unora dintre exponenții marcanți ai gesticii artistice pe plan mondial și autohton, concentrându-se pe gestul de depășire a limitelor în ansamblul altor gesturi (de distrugere a tabuurilor, de bulversare a vieţii cetăţii, de testare a limitelor corpului, de transcendere a limitelor existenţiale). Este pus un accent aparte pe teatrul social contemporan, implicit pe teatrul politic, ca un segment al acestuia. Aici găsim nu doar informația care ne lipsește despre teatrul de alternativă din Republica Moldova, dar și o analiză, o încercare de teoretizare a acestui fenomen. Sunt conturate aspecte inedite ale creației lui Mihai Fusu, Nelly Cozaru, Nicoleta Esinencu, Luminița Țicu. Materialul elucidează procese transformatorii prezente în domeniul teatrului, dar și în alte arte. Cursul dezvăluie cum a avut loc, datorită unor gesturi artistice impunătoare, abolirea limitelor impuse de regimul comunist, dar și schimbarea de paradigmă de la teatrul dramatic la cel postdramatic.
Current artistic reality is inseparable from the artistic gesture. This phenomenon finds its due reflection in the Artistic gestures and the processes of the contemporary theatre. It enriches the MA students' academic curricula with new subjects, concepts and terms (such as alternative theater, postdramatic theater), which nowadays could not be avoided without rendering the education process invalid. The course follows the evolution of some prominent world and local gesture artistists, focusing on the gesture of exceeding the limits as compared to other gestures (like destruction of taboos, testing the limits of the body, transcending the boundaries of existence etc). An emphasis is placed on contemporary social theater and political theater, as its segment. Not only can we find here the lacking information about the alternative theater in Moldova, but also an analysis, an attempt to theorise the phenomenon. New aspects of artistic productions signed by Mihai Fusu, Nelly Cozaru, Nicoleta Esinencu and Luminita Ticu are outlined. The material highlights transformative processes in theater and other arts. The course reveals how the artistic gesture managed to overstep the limits imposed by the communist regime, as well as the shift of the paradigm from dramatic to postdramatic theater.

Description

Keywords

gesturi artistice, arte autografice şi alografice, deconstrucție, poststructuralism, colaj, teatru alternativ, sinteze artistice, meta-sinteză, pan-art, transgresiune

Citation

ROŞCA, Angelina. Curs de lecţii la disciplina Gesturi artistice în procesul teatral contemporan. Chişinău: AMTAP, 2016.