RELAŢIA DINTRE TEXT ŞI SPECTACOL ÎN TEATRUL RADIOFONIC

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Obiectul cercetării îl constituie relaţionarea dintre text şi spectacol în teatrul dramatic, text şi spectacol în teatrul radiofonic, cu identificarea principalelor similitudini şi diferenţe între aceste forme de artă teatrală. Constatarea noastră porneşte de la faptul că şi în cazul teatrului radiofonic, şiîn cazul teatrului dramatic la bază se află dramaturgia, adică literatura dramatică, piesele autorilor, care au scris sau scriu special pentru teatrul radiofonic, cu excepţia faptului că în teatrul sonor sunetul este cel care creează imaginile, în lipsa unui decor, a luminilor, scenografiei etc. Cercetarea se bazează pe conceptele teoreticienilor, criticilor de teatru, dramaturgilor, scenariştilor, care continuă să îmbogăţească ambele domenii, să investigheze şi să indice graniţele apropiate sau îndepărtate dintre teatrul radiofonic şi teatrul dramatic, precum şi să traseze noile direcţii de dezvoltare şi inovaţie în domeniul formelor de expunere a mesajului ideatic prin teatru în secolul XXI. The object of the research is the relationship between text and performance in the dramatic theater, text and performance in the radio theater, with the identification of the main similarities and differences between these forms of theatrical art. Our finding starts from the fact that both in the case of radio and dramatic theater, the basis is dramaturgy, i.e. dramatic literature, the plays of authors who have written or are writing specifically for the radio, theater, with the exception that in the sound theater, it is the sound that creates the images in the absence of scenery, lights, scenography etc. The research is based on the concepts of theorists, theater critics, dramatists, script writers who continue to enrich both fields, investigate and indicate the close or distant boundaries between the radio theater and dramatic theater, as well as dis‑cover new directions of development and innovation in the field of forms of exposition of the ideational message through the theater in the 20th century

Description

Keywords

teatru dramatic, teatru radiofonic, text dramaturgic, teatru clasic, adaptare radiofonică, spectatori‑re‑ ceptori, teatralitate, artă verbală

Citation

ALEXEI, Ludmila. Relaţia dintre text şi spectacol în teatrul radiofonic. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale: conf. șt. intern., 07 apr. 2023. Chișinău: Notograf Prim, 2023, pp. 145-150. ISBN 978-9975-84-202-0. ISMN 979-0-3481-0121-7. DOI https://doi.org/10.55383/iadc2023.25

Collections