PUBLICAȚII MUZICOLOGICE ALE PROFESORILOR ACADEMIEI DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE (1946-2016)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Prezenta bibliografie retrospectivă reflectă activitatea științifică, didactică și publicistică în domeniul artei și învățământului muzical desfășurată de profesorii și doctoranzii Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și a instituțiilor predecesoare pe parcursul anilor 1946-2016. Această lucrare va contribui substanțial la valorificarea și promovarea publicațiilor profesorilor AMTAP.
The present retrospective bibliography reflects the scientific, didactic and publishing activity in the field of art and musical education, carried out by the professors and the doctoral students of the Academy of Music, Theater and Fine Arts and its forerunner institutions during the years 1946-2016. The present work will substantially contribute to the advancement of the publications of the AMTFA professors.

Description

Keywords

muzicologie, profesorii AMTAP, bibliografie

Citation

Publicații muzicologice ale profesorilor AMTAP: bibliografie. Alcăt.: M Brașovean, A. Gribincea. Chișinău: AMTAP, 2020. ISBN 978-9975-3453-0-9.

Collections