PARADIGMELE COMUNICĂRII ARTISTICE: PARTICULARITĂȚI DE CONSTITUIRE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Cercetarea reprezintă un studiu analitic asupra paradigmelor comunicării artistice, domeniu foarte puțin cercetat de comunitatea științifică. Autorul, referindu-se la lucrările și teoriile înaintate de cercetători, reprezentanții mai multe științe socioumanistice, încearcă o identificare și determinare a particularităților de constituire a paradigmelor comunicării artistice. În procesul de conceptualizare au fost examinate paradigmele: funcționalistă, alternativă, unilateralității, interpretativă care vizează nemijlocit valorile culturale și comunicațional-artistice ale societății.
The research represents an analytical study on the paradigms of artistic communication, a field very little researched by the scientific community. The author, referring to the works and theories put forward by researchers, representatives of several socio-humanistic sciences, tries to identify and determine the particularities of constituting artistic communication paradigms. In the conceptualization process, the following paradigms were examined: functionalist, alternative, unilateral, interpretative that directly targets the cultural and communicational-artistic values of the society.

Description

Keywords

comunicare artistică, comunicare funcționalistă, comunicare alternativă, comunicarea unilateralității, comunicare interpretativă

Citation

CURCHI, Veronica, COMENDANT, Tatiana. Paradigmele comunicării artistice: particularități de constituire. In: Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare: conf. șt., 9 dec. 2022, Chişinău. Chişinău, 2023, pp. 184-189. ISBN 978-9975-3597-7-1. DOI: 10.55383/ca.29

Collections