REFLECTION OF THE PROCESS OF DEVELOPING THE EUROPEAN IDENTITYON EXAMPLE OF STUDYING THE ARTISTIC VALUES OF ILLUSTRATIONS FOR LITERARY SKETCHES, SHORT STORIES AND NOVELS SIGNED BY MOLDAVIAN ARTIST ILIA BOGDESCO

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Moștenirea picturală și ilustrativă, cu ale sale calități narative și simbolice, filozofia și estetica secolului XX și XXI, dezvăluie o imagine complexă a lumii care conferă consistență imaginarului, reprezentată prin diversitatea graficii de carte. Studiul operelor grafice semnate de artiști vizuali, precum Ilia Bogdesco (1923-2010), ilustrând creațiile marilor scriitori recunoscuți la nivel Mondial, în contextual artei și culturii Republicii Moldova, își propune să transmită specialiștilor și publicului larg o perspectivă asupra dinamicii sistemelor formale ale artei moderne și contemporane, limbajelor plastice și tipologiilor artistice, în raport cu cerințele culturale și tehnologice ale modernității europene. Articolul pune în evidență evoluția și cele mai importante aspecte ale ilustrațiilor semnate de artistul vizual moldovean Ilia Bogdesco, incluse în repertoriul său bogat de lucrări în acest domeniu. Prezentarea și caracterizarea sincronă a operelor graficii de carte în cadrul diferitelor ediții repetate oferă perspective noi și interpretări mai profunde ale proceselor artistice și a fenomenelor culturale majore ale contemporaneității.
The pictorial, illustrative heritage, its narrative and symbol parts, philosophy and aesthetics of the XX and XXI centuries reveal to us a complex image of the world that gives the consistency of the imaginary, also represented in various book graphic forms. The study of book graphic works signed by the visual artists, as was Ilia Bogdesco (1923-2010) for the art and culture of Republic of Moldova, illustrating the creation of the great writers recognized universally aims to convey to specialists and the large public a perspective on the dynamics of the formal systems of modem and contemporary art, plastic languages and artistic typologies, in relation to the demands of the cultural and technological framework of European modernity. The article points out the evolution and the most important aspects of the illustrations signed by the Moldavian visual artist Ilia Bogdesco, which are included in the rich repertoire of works made in this field. The synchronicity presentation of the manifestation of book graphic works within the framework of various repeated editions offers new perspectives and deeper interpretations of artistic processes and major cultural phenomena of contemporaneity.

Description

Keywords

Ilia Bogdesco, ilustrații de carte, identitate europeană

Citation

ROCACIUC, Victoria. Reflection of the process of developing the european identityon example of studying the artistic values of illustrations for literary sketches, short stories and novels signed by moldavian artist ilia bogdesco. In: Ases International Canakkale Scientific Studies Conference, oct. 13-15 2023, Canakkale, Tiirkiye. Canakkale, 2023, pp. 78-88.

Collections