MULTICULTURALISM VS. PLURALISM — NOI PERSPECTIVE ŞTIINŢIFICE DESPRE CULTURĂ ŞI IDENTITATE

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Trăim într‑o lume în care valorile se redefinesc şi se restructurează. Epoca noastră, ca spaţiu istoric, este traversată de mutaţii profunde, fiind punctată de crize şi revoluţii în cele mai diverse domenii ale existenţei, dar nicăieri nu se resimt mai acut ca în orizontul cultural. De‑a lungul secolelor cultura şi identitatea culturală au fost provocate de noi perspective, dintre care multiculturalismul şi pluralismul, care constituie punctul ţintă în acest demers. Prin urmare, articolul cuprinde studii referitoare la noile ideologii politice cu accent asupra evoluţiilor acestora şi o tratare mai extinsă asupra mişcărilor şi politicilor generate de către acestea. În realizarea studiului m‑am concentrat asupra mai multor dimensiuni ale multiculturalismului, ca ideologie a pluralismului şi diversităţii. În acest scop, am apelat la o serie de termeni corelativi, precum: diversitate, multiculturalitate, inter‑culturalism, societate plurală şi cultură societală. În această ordine de idei, multiculturalismul se recomandă ca o soluţie potenţială cu deschideri semnificative pentru gestionarea adecvată a pluralităţii culturale. We live in a world where values are redefined and restructured. Our era, as a historical space, is traversed by profound changes, being punctuated by crises and revolutions in the most diverse fields of existence, but nowhere it is felt more sharply than in the horizon of culture. Through‑ out the centuries, culture and cultural identity have been challenged by new perspectives, among which multiculturalism and pluralism are the target point in this endeavor. Therefore, the article includes studies on new political ideologies, with an emphasis on their development and a broader treatment of the movements and policies generated by them. In developing the study, I focused on multiple dimensions of multiculturalism as the ideology of pluralism and diversity. For this purpose, we have resorted to a number of correlative terms, such as: diversity, multiculturalism, inter‑culturalism, plural society and social culture. In this order of ideas, multiculturalism is recommended as a potential solution, with significant openings for the proper management of cultural pluralism.

Description

Keywords

multiculturalitate, multiculturalism, pluralism, inter‑culturalism, societate plurală, cultură societală

Citation

MITRIUC, Ana. Multiculturalism vs. pluralism — noi perspective ştiinţifice despre cultură şi identitate. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale: conf. șt. intern., 07 apr. 2023. Chișinău: Notograf Prim, 2023, pp. 200-204. ISBN 978-9975-84-202-0. ISMN 979-0-3481-0121-7. DOI https://doi.org/10.55383/iadc2023.36

Collections