REPERE CONCEPTUAL‑ESTETICE PRIVIND UTILIZAREA PLEIN‑AIRULUI CU STUDENŢII

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

AMTAP

Abstract

Autorul punctează repere pentru o receptare corectă şi eficientă a mediului înconjurător redat pe suprafaţa tabloului pânzei direct în sânul naturii. Aplicând tehnici şi tehnologii picturale, studenţii/educabilii însuşesc cele mai importante structuri şi modele ale tabloului artistic al/din naturii/ă, se familiarizează cu sistemul perceptiv‑vizual şi estetic; începe formarea şi stabilirea atitudinilor şi relaţiilor cu lumea/mediul înconjurător, cu raportul artistului plastic/pictorului faţă de natură şi faţă de sine ca relaţie de cunoaştere care este dat de raportul subiect‑obiect, pe care îl poate reda/expune într‑o viziune proprie în/prin creaţia sa. Creaţia prin pictură în plein‑air presupune o aprofundare a cunoştinţelor şi practicarea/exersarea continuă, materializarea ideilor prin culori, care este o metoda eficientă de educaţie artistico‑estetică. The author points out the guidelines for a correct and efficient reception of the environment rendered on the surface of the painting/canvas directly in the bosom of nature. Applying pictorial techniques and technologies, students/learners acquire the most important structures and models of the artistic picture of/from nature, familiarize themselves with the perceptual‑visual and aesthetic system; begins the formation and establishment of attitudes and relationships with the world /surrounding environment, with the plastic artist/painter’s relationship with nature and with himself as a knowledge relationship that is given by the subject‑object relationship, which he can render/expose in a vision of his own in/through his creation. Creation through plein‑air painting, involves a deepening of knowledge and continuous practice/exercise, the materialization of ideas through colors, which is an effective method of artistic‑aesthetic education.

Description

Keywords

plein‑air, artist plastic, educaţie, percepţie vizuală, pictură

Citation

JABINSCHI, Ion. Repere conceptual estetice privind utilizarea plein airului cu studenţii. In: Învățământul artistic – dimensiuni culturale: conf. șt. intern., 07 apr. 2023. Chișinău: Notograf Prim, 2023, pp. 160-164. ISBN 978-9975-84-202-0. ISMN 979-0-3481-0121-7. DOI https://doi.org/10.55383/iadc2023.28

Collections